รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
                                                  
Comments