กิจกรรมเด่น

      
         นางวิไลพร  ทองดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลประกาศกิตติคุณ "สุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร" ระดับประเทศ จาก นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
               
        เด็กหญิงวาริน  ทานอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
          - ผู้อำนวยการฝึกซ้อม นายวรณัฐ  ทีบัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
          - ครูผู้ฝึกซ้อม นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก และ นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี
         
              
     
     ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขันรายการ อีซีซี พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 9 และคำคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 
          - เด็กหญิงวาริน  ทานอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          - ผู้อำนวยการฝึกซ้อม นายวรณัฐ  ทีบัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
          - ครูผู้ฝึกซ้อม นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก และ นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี
         
     นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เข้ารับรางวัลครู "เพชรสามัญ" ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 วันครู ครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2561
     ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ด ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 
          - เด็กหญิงวาริน  ทานอก ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SUDOKU เกมถอดระหัสตัวเลข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          - เด็กหญิงจิราพร  คลังพระศรี และเด็กหญิงสิราวรรณ  หมื่นพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 
          - และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศถ้วยรางวัลคะแนนรวมโรงเรียน รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
          - ผู้อำนวยการฝึกซ้อม นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
          - ครูผู้ฝึกซ้อม นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก และ นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี
       


     ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560             
          - เด็กหญิงวาริน  ทานอก ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 ครั้งที่ 2 จัดโดยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
          - เด็กหญิงจิราพร  คลังพระศรี และเด็กหญิงสิราวรรณ  หมื่นพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท A-MATH  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 ครั้งที่ 2 จัดโดยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
          - ผู้อำนวยการฝึกซ้อม นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
          - ครูผู้ฝึกซ้อม นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก และ นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี

     

Comments