กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบึงพะไล

โพสต์19 ม.ค. 2563 23:11โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2563 23:18 ]
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบึงพะไล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายสวนเสาวณีย์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา


Comments