กิจกรรมเข้าค่ายโครงงานคุณธรรม "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน"

โพสต์23 ม.ค. 2563 00:11โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงงานคุณธรรม "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน" ณ หอประชุมโรงเรียนบึงพะไล โดยมีท่านผู้อำนวยการวรณัฐ ทีบัวบาน เป็นประธานในการเปิดงาน คุณครูวิไลพร ทองดี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ขึ้น และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุก นายอัษฎางค์ ทองดี ได้เป็นเกียรติมาร่วมการเปิดงาน และมาให้ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


Comments