กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

โพสต์19 ม.ค. 2563 22:42โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบึงพะไลร่วมกกับ อบต.บึงพะไล ได้จัดการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยมีนายกฯวันชัยชัย จันคำ เป็นประธานในการเปิดพิธี และมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายวรณัฐ ทีบัวบาน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรมในครั้งนี้
ซึ่งมีคณะวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและทีมนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาร่วมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบึงพะไลในครั้งนี้
Comments