ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเข้าค่ายโครงงานคุณธรรม "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน"

โพสต์23 ม.ค. 2563 00:11โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงงานคุณธรรม "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน" ณ หอประชุมโรงเรียนบึงพะไล โดยมีท่านผู้อำนวยการวรณัฐ ทีบัวบาน เป็นประธานในการเปิดงาน คุณครูวิไลพร ทองดี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ขึ้น และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุก นายอัษฎางค์ ทองดี ได้เป็นเกียรติมาร่วมการเปิดงาน และมาให้ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์22 ม.ค. 2563 23:53โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2562 โรงเรียนบึงพะไล ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น และวัดพระธาตุหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์20 ม.ค. 2563 00:15โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล

วันศุกร์ ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบึงพะไล ได้นำนักเรียน ม.ต้น ไปทัศนศึกษา ณ จิมทอมป์สัน ฟาร์ม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563

โพสต์20 ม.ค. 2563 00:01โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายวรณัฐ ทีบัวบาน เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนบึงพะไลขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ช่วยเหลือให้ของขวัญมอบให้กับเด็กๆ โรงเรียนบึงพะไลในครั้งนี้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบึงพะไล

โพสต์19 ม.ค. 2563 23:11โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2563 23:18 ]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบึงพะไล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายสวนเสาวณีย์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา


พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โพสต์19 ม.ค. 2563 22:52โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 00:06 ]

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562โรงเรียนบึงพะไลจัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายวรณัฐ ทีบัวบาน เป็นประธานในการจัดพิธีในครั้งนี้
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

โพสต์19 ม.ค. 2563 22:42โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล

วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบึงพะไลร่วมกกับ อบต.บึงพะไล ได้จัดการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยมีนายกฯวันชัยชัย จันคำ เป็นประธานในการเปิดพิธี และมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายวรณัฐ ทีบัวบาน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรมในครั้งนี้
ซึ่งมีคณะวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและทีมนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาร่วมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบึงพะไลในครั้งนี้
กีฬาสีภายในโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์19 ม.ค. 2563 21:15โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล

โรงเรียนบึงพะไลได้จัดการเเข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการดำเนินพิธีเปิดและปิด คือวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีท่านสมชาย ภิญโญ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

ประกาศ==>ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โพสต์20 ส.ค. 2562 19:37โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนบึงพะไล   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 19:38 ]


1-10 of 146