หน้าแรกนายสมชาย  ภิญโญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงพะไล


จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
             webs counters                    

 
ct.thaieduforall.orghttp://www.uprightschool.net/
  T

https://sites.google.com/a/bungpalai.ac.th/bungpalai-school/kar-peid-phey-khxmul-sar-tharna-oit