หน้าหลัก

  
  
นายวรณัฐ  ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

นายสมชาย  ภิญโญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงพะไล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
           
 webs counters
                       Total Count
Comments