หน้าหลัก


                          


 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบึงพะไล ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ กิจกรรมแสดงตลก ม.1-6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 8 ระดับประเทศ แข่งขันที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

เด็กหญิงวาริน ทานอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โรงเรียนบึงพะไล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซูโดกุ ระดับประเทศ 
ในการแข่งขัน ECC PUZZLES THAILAND OPEN 2016 ที่ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

โรงเรียนบึงพะไล ประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง "สานรัก สองวัย บึงพะไลใส่ใจชุมชน" ภาพข่าว หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันพุธที่ 27 มกราคม 2559

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบึงพะไล ได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันพฤฆัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดหาทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 2) จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3) พัฒนาระบบไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบึงพะไล รับการประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง "สานรัก สองวัย บึงพะไลใส่ใจชุมชน" วันที่ 19 มกราคม 2559

admin@bungpalai.ac.th


นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล


นายสมชาย  ภิญโญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงพะไล


            webs counters
                       Total Count


Comments