หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรมล่าสุดของโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 9 จาก 214 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายอดุลย์  จันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

นายปวริศร์  บุบผามาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

นายสมชาย  ภิญโญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงพะไล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
             webs counters                   

https://www.moe.go.th/
 
https://www.obec.go.th/

 
ct.thaieduforall.org


http://www.uprightschool.net/
  T

https://sites.google.com/a/bungpalai.ac.th/bungpalai-school/kar-peid-phey-khxmul-sar-tharna-oit