รายชื่อกลุ่มที่1 GRUSสมาชิกในกลุ่ม 

บิว

    

"บิว"
รประภา อัมพรอัจฉริยะ
รหัสนักศึกษา 1-57-02-0237-2
เลขที่ 25 
Google sites : คลิก"แพร" 
พรรณราย กังรัตน์ 
รหัสนักศึกษา 1-57-02-0318-0
เลขที่ 35 
Google site : คลิก
"แป้ง" 
พัชรา เบิกบาน
รหัสนักศึกษา 1-57-02-0319-8
เลขที่ 36 
Google site :  คลิก 

"มิ่ง"
มินตรา ยอดเสน่หา
รหัสนักศึกษา 1-57-02-0320-6
เลขที่ 37
Google site : คลิก"เน็ค" 
ไพศาล แก้วสุวสิงห์
รหัสนักศึกษา 1-57-02-0540-9
เลขที่ 50 
Google site : คลิก

   

"ติ๊ดตี่" 
ภัทราพร วัชรสุชัย 
รหัสนักศึกษา 1-57-02-0610-0
เลขที่ 54
Google site : คลิก
"ไบร์ท"
บารมี กิติฑีฆกุล
รหัสนักศึกษา 1-57-02-0620-9
เลขที่ 55
Google site : คลิก


"ม่อนด์"
พิชญ์พงษ์ ร่วมพันธ์ทอง
รหัสนักศึกษา 1-57-02-1323-9
เลขที่ 116 
Google site : คลิก

"มิ้น"
ดารินทร์พัชร์ ลิมปิรัชต์
รหัสนักศึกษา 1-57-02-1324-7
เลขที่ 117
Google site : คลิก 

"ต้า"
ธีรทัศน์ รักบ้านเกิด
รหัสนักศึกษา 1-57-02-1386-6
เลขที่ 119
Google site : คลิก
หน้าเว็บย่อย (1): portfolio