กลุ่ม ฮาร์ดดิส


สมาชิกกลุ่ม 3
ฮาร์ดดิส


หน้าแรกhttps://sites.google.com/a/bumail.net/chompoo-ge112/home


https://sites.google.com/a/bumail.net/nattakitchai_1570212272/homehttps://sites.google.com/a/bumail.net/ge112_1570212769/home