Nasza Firma‎ > ‎Nasz Zespół‎ > ‎

Bogusława Przybylak - Właścicielka


Z wykształcenia magister, kierunek finanse i rachunkowość

Posiada wymagane uprawnienia do wykonywania czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy Ministra Finansów Nr 19627/2007). 

Od 1984 roku zajmuje się rachunkowością i podatkami spółek kapitałowych, osobowych, stowarzyszeń, fundacji. Posiada doświadczenie w zakresie przekształcenia ewidencji z ksiąg podatkowych na księgi handlowe. Współpracowała z Kancelarią Biegłych Rewidentów w organizowaniu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz audytu spółki realizującej projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Obecnie wspiera działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Dress For Success w Polsce, prowadzi finanse i księgowość tej organizacji.

Prowadziła szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych uczestników projektu PO KL Śląskie Poddziałanie 6.2 w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:
  • obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
  • obowiązków wynikających z zatrudnieniem pracowników i zawierania umów cywilnoprawnych,
  • księgowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
  • zarządzania finansami w mikro i małych przedsiębiorstwach,
  • analiz finansowych.
Prowadziła doradztwo finansowe dla mikroprzedsiębiorców.

Posiada doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich. 

Posiada doświadczenie w obsłudze kadr, płac i rozliczeń z ZUS.

KSIĘGOWOŚĆ.INFOR