Najnowsze wieści :-)

 • OFE - proponowane zmiany  Proponowana zmiana w kapitałowej części systemu emerytalnego w pigułce:Wszystkie akcje wszystkich członków OFE pozostają w OFE, bez względu na to, czy wybierzemy OFE czy ZUS. Rząd informuje, że nie ...
  Opublikowane: 20 wrz 2013, 05:23 przez: Krzysztof Przybylak
 • MF wyda interpretację ws. niepewnej sytuacji leasingobiorców "Minister finansów wyda interpretację ogólną w sprawie niepewnej sytuacji klientów firm leasingowych, w jakiej znaleźli się po wyroku unijnego Trybunału - zapowiedział wiceminister Maciej Grabowski. Wyrok podważył stosowanie przepisów o leasingu ...
  Opublikowane: 17 maj 2013, 06:10 przez: Krzysztof Przybylak
 • Do polityków Skupmy się na polityce mikro a nie makro, by biznes się rozkręcał a nie sektor publiczny. Za mały mamy rynek popytowy - dlatego produkcja spada i zwiększa się bezrobocie. www.przybylak ...
  Opublikowane: 5 kwi 2013, 03:09 przez: Krzysztof Przybylak
Wyświetlanie postów 1 - 3 z 23. Zobacz więcej »

Nasze wartości !

 • Cenimy nowoczesność i kompleksowość.
 • Jesteśmy niezależni; cenimy twórcze, śmiałe pomysły. 
 • Nie znosimy rutyny, biurokracji i zależności. 
 • Niezbędna dla nas jest swoboda działania. 
 • Najchętniej działamy w zmieniających się okolicznościach, kiedy to możemy rozwijać koncepcyjne wzorce i strategiczne pomysły - po to, aby optymalnie odpowiedzieć na zaistniałe zmiany.
 • Wnosimy do współpracy z naszymi Kontrahentami: innowacyjność, przedsiębiorczość, wszechstronność. 
 • Poszukujemy nowych sposobów osiągnięcia celu. Lubimy pracę w środowisku ceniącym zmiany; elastycznym, popierającym ryzyko i szanującym kompetencje. 
 • Zachęcamy innych do niezależności i pobudzamy ich entuzjazm do nowych przedsięwzięć. Namawiamy do podejmowania indywidualnych wyzwań. 
 • Lubimy wymyślać nowe rozwiązania i realizować je zgodnie z uzgodnioną wizją. Jesteśmy otwarci na nowe, inne doskonałe warianty rozwiązań. 
 • Uznajemy wkład pracy innych w osiągnięcia zespołu. 
 • Zawsze coś doradzimy i czemuś zaradzimy :-)

Nasze doświadczenie !

 • Praktyczna znajomość prawa gospodarczego - podatkowego, układowego upadłościowego.
 • Praktyczna znajomość zasad rachunkowości, analiz ekonomiczno – finansowych informacji zarządczej.
 • Znajomość zasad rynku kapitałowego w Polsce.
 • Praktyczna znajomość analiz transakcji kredytowych i leasingowych.
 • Praktyczna znajomość zasad zarządzania przedsiębiorstwem.

Posiadamy wiedzę, uprawnienia i certyfikaty:

 • Certyfikat Księgowy - uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych; nr 19627.
 • Certyfikat – Rozliczanie programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Dyplom Ministra Skarbu Państwa - uprawniający do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa; nr 3605.
 • Podyplomowe Studia – Standardy europejskie w rachunkowości i finansach – Szkoła Główna Handlowa.
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie – Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem w UE dla spółek wodociągowo – kanalizacyjnych – Uniwersytet Warszawski.
 • MBA - studia walidowane są przez  Institut d’Administration des Enterprises d’Aix-en-Provence - IAE Aix-en-Provence (Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii) - czołową francuską szkołę biznesu.
 • Kurs - Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu Wojewódzkiego.
 • Kurs - Rachunek przepływów pieniężnych – interpretacja, analiza i metodologia sporządzania Euro Finance Training Sp. z o.o.
 • Kurs - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym – Szkoła Giełdowa GPW w Warszawie.
 • Kurs - Negocjacje, Effect Sp. z o.o. Warszawa.
 • Kurs - Analiza finansowa w leasingu – Effect Sp. z o.o. Warszawa.
 • Kurs - Marketing Bankowy – ING Bank Śląski S.A. w Katowicach.
 • Egzamin - Syndyk masy upadłości, zdany przed: Zbigniew Gwizdak – Sędzia Sądu Apelacyjnego, Henryk Czarnecki – Przewodniczący Stowarzyszenia Syndyków Sądowych i Likwidatorów, Antoni Witosz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach - mgr ekonomii.
 • Politechnika Śląska w Gliwicach - mgr inż. informatyk.

ŚLĄSK AKTUALNOŚCI

ŚLĄSK ZPORR

ŚLĄSK RIS

ŚLĄSK INVEST

ŚLĄSK EFS


Podstrony (1): Skontaktuj się z nami