หน้าแรก

   DISTANCE LEARNING INFORMATION TECHNOLOGY   @  BUDDHAJAK WITTAYA SCHOOL       
                    
นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์
 ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา


    ผลงานนักเรียน    
     รายวิชาเคมี 1 และ เคมี4  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   


              กลุ่มที่ 1  เพลงสักวันจะดีพอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1      

วิดีโอ YouTube


                 กลุ่มที่ 2  เพลงขอวอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1          

วิดีโอ YouTube


                กลุ่มที่ 3   เพลงลูกอม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1          

วิดีโอ YouTube

            กลุ่มที่ 4  เพลงเพ้อเจ้อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                 

วิดีโอ YouTube