หน้าแรก


ข้อสอบปลายภาค
ชั้น ม.4 เทคโนโลยีการออกแบบ 9 ตุลาคม 2561

แบบทดสอบการออกแบบและเทคโนโลยี ม4        VDO Active Learning DLIT Korat

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


ดาวน์โหลด ปพ.5 เทอม 2/2559 

ปพ52-2559


register user hotspot bualai school


สำเนาของ รายชื่อนักเรียน เทอม 1 ปี 59.xlsx

รายชื่อนักเรียน เทอม 2/2559
ระบบกรอกข้อมูล ปพ.5 แบบใหม่  
<<<<<<<<  Program กรอกข้อมูล ปพ.5  แบบใหม่ >>>>>>>>>>>

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget