หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บคนรักสวนถาด

         สำหรับเว็บนี้ทำขึ้นเพื่อคนที่ต้องการจัดสวนถาดแบบต่างๆเพื่อประดับหรือตบแต่งบ้านของคุณและเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อดกิจกรรมให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  ศิลปะ  ดนตรี  การแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์
หนองแซง 18 / ทุ่งสิงห์ 8 / บางพระ 12 / กรุงเทพธนบุรี
    - รับงานพิธีกร บรรยายกีฬา จัดสวน ตกแต่งบูธ เวที ฯลฯ ทั่วราชอาณาจักร