ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่  199  หมู่ที่  ถนนบุรีรัมย์-นางรอง  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  

รหัสประจำบ้านเลขที่  3101-071600-0

มีเนื้อที่  43 ไร่   3  งาน   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ      Þ     ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ทิศตะวันออก Þ     ติดกับถนนบุรีรัมย์-นางรอง

ทิศใต้         Þ     ติดกับเอกชน

ทิศตะวันตก Þ     ติดกับหนองน้ำธรรมชาติ

เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

         (  โทรศัพท์   0-4418-3101 , 0-4418-3102

(  โทรสาร    0-4418-3101

E-mail  : bualuangwitthayakhom35@gmail.com 


Comments