เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัย

โพสต์27 ก.ค. 2559 19:23โดยNipha Lerdsrichucherd
ด้วยนายธีรกรณ์  พรเสนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตก ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในหัวข้อเรื่อง สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัย์

Ċ
Nipha Lerdsrichucherd,
3 ส.ค. 2559 23:31
Comments