ข่าวกิจกรรม


ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โพสต์10 ก.ค. 2559 21:10โดยNipha Lerdsrichucherd


วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 มอบหมายให้นางวันพร  นาคแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะ  เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  

ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:35โดยNipha Lerdsrichucherd

นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา โดยนายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เมิ่อวันที่  1 มิถุนายน 2559 
                                                  

" มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา ”

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:23โดยNipha Lerdsrichucherd

สพม.32 (บุรีรัมย์) รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญาจัดการศึกษาบุรีรัมย์ เพื่อคนบุรีรัมย์ โดยคนบุรีรัมย์

( คลิกชมภาพเพิ่มเติม )

 

" อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี "

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:13โดยNipha Lerdsrichucherd

นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) วิทยากรรับเชิญ นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล น้องเบสท์ นักพูดยอดกตัญญู มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม /กลันทา/พระครูพิทยาคม/กนกศิลป์พิทยาคม/สองห้องพิทยาคม และ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) จำนวน 990 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


" อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี "

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:08โดยNipha Lerdsrichucherd

นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) วิทยากรรับเชิญ นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล น้องเบสท์ นักพูดยอดกตัญญู มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละหานทราย รัชดาภิเษก และ โรงเรียนร่มเกล้า สพม.32 จำนวน 1000 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  


" วันวิสาขบูชา "

โพสต์23 มิ.ย. 2559 04:06โดยNipha Lerdsrichucherd

สพม.32 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา " วันวิสาขบูชา "
เมื่อวันที่ ( 20 พฤษภาคม 2559 ) เวลา 07.30 น ดร.รัตติมา พาณิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัด และนักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ร่วมงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ 


การขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

โพสต์23 มิ.ย. 2559 03:53โดยNipha Lerdsrichucherd

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 14 ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยบริหารงานบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ / สุรินทร์ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 59 (คลิกชมภาพเพิ่มเติม)


การขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

โพสต์23 มิ.ย. 2559 03:50โดยNipha Lerdsrichucherd

ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 14 ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยบริหารงานบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ / สุรินทร์ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 59 (คลิกภาพเพิ่มเติม)


สถานศึกษา สพม.32 พร้อมขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

โพสต์17 พ.ค. 2559 20:30โดยNipha Lerdsrichucherd

เมื่อวันที่ ( 17 พฤษภาคม 2559 ) เวลา 13.30 น ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับสหวิทยาเขต เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการประเมินในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ( คลิกชมภาพ)  

 

ข้าราชการครู สพม.32 ร่วมรับฟังรายการ " นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู "

โพสต์15 พ.ค. 2559 18:55โดยNipha Lerdsrichucherd

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับฟังรายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  เวลา 14.00 – 16.00 น นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พบเพื่อนครูและร่วมประชุมทางไกลรายการ " นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู " ณ อาคาร ชาแลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ETV รายการพิเศษทั่วประเทศผ่านวีดีโอคอนเฟอเรน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประมาณ 3000 คน

ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้เชิญชวนคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปร่วมรับฟังการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมณรัฐกิจ อาคารมัธยม 1 สพม.32 สถานศึกษา และช่องทางต่างๆ ที่สามารถรับชมได้(คลิกชมภาพเพิ่มเติม)


1-10 of 83