หน้าแรก


Slideshow maker (using Google Slides)


 

"มอบเกียรติบัตรนักเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ"
 
    
 
วันที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดิ์ ซารัมย์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับประเทศ
 


" มอบเกียรติบัตรนักเรียน กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย"

 
    
 
วันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนและครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม
   

"โครงการ บวร"
  วันที่ 14 มกราคม 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย  "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)  ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
 


"รางวัลชนะเลิศ งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์"
   วันที่ 13 มกราคม 2563  ผู้อำนวยการศักดิ์  ซารัมย์ มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  การขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ 2563 แสดงความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุมดูแล  (อ่านต่อ) " รางวัลเด็กดี วัฒนธรรมวินิต"
   วันที่ 13 มกราคม 2563  ท่านผู้อำนวยการศักดิ์  ซารัมย์  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลเด็กดี "วัฒนธรรมวินิต"  ผู้นำทางวัฒนธรรม  
 (อ่านต่อ)
 

"
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตร "
      วันที่่ 13 มกราคม 2563  ท่านผู้อำนวยการศักดิ์  
ซารัมย์  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  และกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดขึ้น
 

"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563"
    โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดยผู้อำนวยการศักดิ์  ซารัมย์  คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563  ให้กับเด็กๆ เยาวชนของชาติอย่างสนุกสนาน  (อ่านต่อ) "โครงการ ติว O-NET"
      โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ติว O-NET) โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม (อ่านต่อ)


แผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม


http://www.esan67.sillapa.net/
                                                                                                                                                                       เว็บสพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1
                                                                                                                                                                       เว็บสพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2
                                                                                                                                                                       เว็บสพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
                                                                                                                                                                       เว็บสพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4

                                                                                                                            ระบบสารสนเทศ
                                                                                                                                                                         : ข้อมูล 10 มิ.ย.59
                                                                                                                                                                         : ข้อมูล 10 มิ.ย.58
                                                                                                                                                                         : ข้อมูล 10 พ.ย. 58
                                                                                                                                                                         : ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC
                                                                                                                                                                         : ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา EMIS
                                                                                                                                                                          : ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
                                                                                                                                                                          : ข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม SET
                                                                                                                                                                          : ระบบ AMSS
                                                                                                                                                                          : รหัส SMIS
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
                                                                                                : ผลสอบ o-Net ปี 2558 
                                                                                                : ผลสอบ o-Net ปี 2557
                                                                                                : เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
                                                                                                                                           ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                                                                                                                                                : ระบบ Care for All
                                                                                                                                                                : ข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

http://mcmk.obec.go.th/
                                                                                                                                                                                                                        ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
                                                                                                                                                                                       เอกสารประกอบ/วิดีโอ
http://www.sillapa.net/

                                                                                                                                                                                                                    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

อาเซียน


แฟนเพจ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-271344752968136/?ref=aymt_homepage_panel

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์