หน้าแรก  

Slideshow maker (using Google Slides)
 


"งานมุทิตาคารวะ ปี 2562"
 
    
 
วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ได้จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562
 


" รณรงค์ลดขยะในโรงเรียน"
 
    
 
วันที่ 13 กันยายน 2562 กิจกรรมรณรงค์ลดขยะในโรงเรียน จากสภานักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
   


"เกียรติบัตรกิจกรรมวันอาเซียน"
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครู เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม   (อ่านต่อ)
 "เกียรติบัตร สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์"
   ได้รับเกียรติจาก ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 (อ่านต่อ)
 "โครงการห้องเรียนสีขาว"
    การประชุมคณะกรรมการแกนนำห้องเรียน 4 ฝ่ายและหัวหน้าห้อง โครงการห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดีปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม เตรียมรับการประเมินห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 1 /2562  (อ่านต่อ)
 


"จิตอาสา ๙๐๔  "
      ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดย จิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓ / ๖๒ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม (อ่านต่อ)
 


"กีฬาอาวุแห่งชาติ"
    โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล นักกีฬาและอนุกรรมการจัดการแข่งขันวู้ดบอล ในงานกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ปี 2562 รมย์บุรีเกมส์ (อ่านต่อ)
 


"ค่่าย JEC. for FUN camp 2019"
      วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เป็นประธานเปิดค่่าย JEC. for FUN camp 2019 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บรรยากาศสนุกสนานเรียนและเล่นอย่างเพลิดเพลิน ได้สาระความรู้ (อ่านต่อ)

แผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม


ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
http://www.sillapa.net/

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

อาเซียน


แฟนเพจ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-271344752968136/?ref=aymt_homepage_panel

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์