หน้าแรก

ข่าวสาร
                   
                                                       


 

"รักให้เป็น ไม่ท้องก่อนวัย"
   31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จัดอบรมโครงการ "รักให้เป็น ไม่ท้องก่อนวัย" 
โดยสภาเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมนักเรียนแกนนำ ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์อัน
ไม่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 
 (อ่านต่อ)
 

อาลัยรัก "คุณครูประดับ จันทร์หอม"

   ประดับ ประทับซึ้ง ในใจ  
   จันทร์ แจ่มดวงสดใส ประดับฟ้า 
   หอม กลิ่นขจรวิไล กิจ การแฮ  
   ประดับไว้ทั่วหล้า หว่านกล้าความดี
                 แด่ครูประดับ จันทร์หอม         (อ่านต่อ)
   

"สัปดาห์อาเซียนศึกษา"
   
 24 สิงหาคม 2560 ศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จัดกิจกรรม " สัปดาห์อาเซียนศึกษา " เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
ฝึกทักษะการคิด และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์      (อ่านต่อ)
 

"ฟุตบอล สพฐ.เอพีฮอนด้า ครั้งที่ 7"
    16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เป็นสนามแข่งขันทักษะฟุตบอล สพฐ.เอพีฮอนด้า ครั้งที่ 7 คัดตัวแทนจังหวัด 5 ทีมแข่งขันต่อระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่น ผลการคัดเลือกปรากฎว่าโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ได้อันดับที่ 5 ได้สิทธิ์ไปแข่งต่อระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่นต่อไป
 

"อบรมธรรมะ ณ วัดวะภูแก้ว"
    วันที่ 11-15 สิงหาคม 2560 โรงเรียน
บัวหลวงวิทยาคม อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ นำคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อบรมธรรมะ ณ วัดวะภูแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  (อ่านต่อ)
 

"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 "
     10 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2560 การกล่าวถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพร การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "คุณแม่ตัวอย่าง"  การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่านต่อ)
 

"รวมพลัง สื่อสร้างสรรค์ สังคมไทย"
     9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นำนักเรียน จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงาน "รวมพลัง สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย" เพื่อแสดงการรวมพลัง ของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ โดยจะมีการพูดคุย ระหว่างนายกรัฐมนตรี กับเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ผ่านระบบเครือข่ายทางไกล video conference ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  (อ่านต่อ)
 

"โครงการมอบทุนการศึกษาผู้ยากไร้ "
       วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียนบัวหลวงวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษาผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่านต่อ)


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »


สพฐ. จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
เปิด[67] เมื่อ 02/08/16
สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1-4 จำนวนกว่า 180 คน
เปิด[171] เมื่อ 30/07/16
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนป่วยเป็นโรคมะเร็งก้านสมอง...
เปิด[108] เมื่อ 29/07/16
สพฐ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
เปิด[152] เมื่อ 29/07/16
เลขาธิการ กพฐ....
เปิด[48] เมื่อ 27/07/16
เทสโก้ โลตัส ส่งมอบรองเท้าโครงการพาน้องไปโรงเรียนปี 4 ให้แก่ สพฐ.
เปิด[107] เมื่อ 26/07/16

 • ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 มอบหมายให้นางวันพร  นาคแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะ  เข้าร่วมงานร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา โดยนายโสธร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา ” สพม.32 (บุรีรัมย์) รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญาจัดการศึกษาบุรีร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจท ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจท ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 83 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม » • เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัย ด้วยนายธีรกรณ์  พรเสนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตก ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในหัวข้อเรื่อง สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อระดับคุณลักษณะที่พ ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • Thailand STEM Festival 2016 Thailand STEM Festival 2016 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ภายในงานมีการบรรยายและเสวนาวิชาการ "นโยบายการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของประเทศไทย"การประชุมปฏิบัติการและนำเสนอผลงานครูสะเต็มศึกษาการแข่งข ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ"ล ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • โครงการ PTT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ ตามที่สถานีวิทยุ FM99 MHz Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ของ บมจ.อสมท จัดทำโครงการ PPT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาระดับนานาชาติ คร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • ประชาสัมพันธ์โครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET                ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »แผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/gchat
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/pph1
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/kickrrm-khet-phunthi-kar-suksa-sucrit-sphm-32
ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
http://www.sillapa.net/

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

อาเซียน


แฟนเพจ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-271344752968136/?ref=aymt_homepage_panel

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์