หน้าแรกแผนเผชิญเหตุภาพกิจกรรมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม"มอบทุนการศึกษา"
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 พระใบฎีกาประเทือง ปโมทิโต มอบชุดโต๊ะหมู่บูชาชุดเล็ก พร้อมพระพุทธรูป ให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ใช้ประโยชน์ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 2,500 บาท 


"หนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย"
       วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เข้ารับพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดย พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 

"มอบเกียรติบัตร นักศึกษาวิชาทหาร"
   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ได้ทำพิธีประดับปีก ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 และมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ที่ได้ทำหน้าที่จิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
"แสดงความยินดีกับข้าราชการครู"
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.ภูวนาท ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 2 ท่าน คือ นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นายทวีชัย ใหญ่เลิศ วิทยฐานะครูชำนาญการ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  

 

"ครูศิวพร สิงห์ภูวนาถ ย้ายสถานศึกษา"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ และคณะครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ร่วมกิจกรรมส่งคุณครูศิวพร สิงห์ภูวนาถ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
"ลูกบัวหลวง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง"
          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จัดกิจกรรม "ลูกบัวหลวงร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง " เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยใช้กระทงจากธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 


"กฐินสามัคคี ปี 2564 วัดบ้านบัว"
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นำลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 


 

"กิจกรรมวันสุนทรภู่"
 
    
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกน้อมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรำลึกถึงบรมครู และร่วมอนุรักษ์สืบสาน ตระหนักถึงคุณค่าบทกลอนของไทย
 

" สร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม"
 
    
 ระหว่าง
วันที่ 15-25 มิถุนายน 2564 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
   

"เชิญร่่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้"
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอเชิญชวนร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้ เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล  (อ่านต่อ)
 
"ON-SITE ม.ปลาย"
   วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กำหนดให้นักเรียน ม.ปลาย เรียน ON-SITE ที่โรงเรียน และ ม.ต้น เรียน ONLINE ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  (อ่านต่อ) " ON-SITE ม.ต้น"
   วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นม.ต้นใช้รูปแบบ ON-SITE มาเรียนที่โรงเรียน โดยจัดปฏิทินการเรียนสลับกับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่เรียน รูปแบบ ONLINE ที่บ้าน เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการเรียนรู้
 (อ่านต่อ)
 

"
จิตอาสา ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ "
      วันที่่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  โดยท่านผู้อำนวยการภูวนาถ ยุพานวิทย์ ได้รับความอนุเคราะห์จากจิตอาสากำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้า พระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ ร่่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่านต่อ)
 

"
ครัวพระราชทาน"
     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพค เข้าร่วม "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่านต่อ)"ทัศนคีตนาฏ"
19 มีนาคม 2564 ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เป็นประธานเปิดงานทัศนคีตนาฏ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนแผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม


                                                                                                                                                                      สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์