หน้าแรกSlideshow maker (using Google Slides)https://sites.google.com/a/bual.ac.th/rongreiyn-baw-hlwng-withyakhm/ebiding212l

ebiding
ประกาศโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  https://drive.google.com/file/d/1Vh0U1EQbi6FvCi8fygVHGEbn8GYeV1Iu/view
มาตรการปฏิบัติตนช่วงเปิดภาคเรียนฯ 

https://drive.google.com/file/d/1tF3vNsPvS97BUW8JSFE6TFI-2ANbSCpv/view 

"มอบเกียรติบัตรนักเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ"
 
    
 
วันที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดิ์ ซารัมย์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับประเทศ
 


" มอบเกียรติบัตรนักเรียน กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย"

 
    
 
วันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนและครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม
   

"โครงการ บวร"
  วันที่ 14 มกราคม 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย  "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)  ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
 


"รางวัลชนะเลิศ งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์"
   วันที่ 13 มกราคม 2563  ผู้อำนวยการศักดิ์  ซารัมย์ มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  การขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ 2563 แสดงความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุมดูแล  (อ่านต่อ) " รางวัลเด็กดี วัฒนธรรมวินิต"
   วันที่ 13 มกราคม 2563  ท่านผู้อำนวยการศักดิ์  ซารัมย์  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลเด็กดี "วัฒนธรรมวินิต"  ผู้นำทางวัฒนธรรม  
 (อ่านต่อ)
 

"
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตร "
      วันที่่ 13 มกราคม 2563  ท่านผู้อำนวยการศักดิ์  
ซารัมย์  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  และกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดขึ้น
 

"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563"
    โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดยผู้อำนวยการศักดิ์  ซารัมย์  คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563  ให้กับเด็กๆ เยาวชนของชาติอย่างสนุกสนาน  (อ่านต่อ) "โครงการ ติว O-NET"
      โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ติว O-NET) โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม (อ่านต่อ)


แผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม


                                                                                                                                                                      สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์