หน้าแรก

ข่าวสาร
                   
                                                       


 

"TO BE NUMBER ONE"
   25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นำโดย ผอ.มานัส เวียงวิเศษ และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนแกนนำร่วมกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ (อ่านต่อ)
 

โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
    โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฏหมาย ห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท (อ่านต่อ)
   
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
   
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ เลือกเรียน เลือกรู้ อย่างหลากหลาย  ตามความถนัด ความสนใจ   (อ่านต่อ)
 
"โตไปไม่โกง"
     วันนี้ 22 พฤษภาคม 2560 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน
บัวหลวงวิทยาคม จัดอบรมโครงการเยาวชนเมืองบุรีรัมย์ "โตไปไม่โกง" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยนักเรียนแกนนำห้องเรียนจำนวน 115 คนเข้าร่วมรับการอบรม 
 

พิธีลงนามคำรับรองเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จัดพิธีลงนามคำรับรองเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าห้อง โดยมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนบัวหลวงววิทยาคมร่วมเป็นสักขีพยาน (อ่านต่อ)
 
ส่งมอบงานสภานักเรียน ปี 2560 
      19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 และส่งมอบงานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนายการ เป็นประธานในการส่งมอบธงประจำโรงเรียน
 

เลือกรายวิชาเพิ่มเติม
      16 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนใหม่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดยงานบริหารวิชาการเปิดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ได้เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ตามความถนัดและความสนใจ โดยแต่ละกลุ่มสาระฯ ได้เปิดวิชาเพิ่มเติมไว้อย่างหลากหลาย (อ่านต่อ)
 

กิจกรรมปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐาน 
       12พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานด้านพฤติกรรม  เตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งานกิจการนักเรียน ให้กับนักเรียน
ระดับม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560  (อ่านต่อ)


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »


สพฐ. จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
เปิด[67] เมื่อ 02/08/16
สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1-4 จำนวนกว่า 180 คน
เปิด[171] เมื่อ 30/07/16
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนป่วยเป็นโรคมะเร็งก้านสมอง...
เปิด[108] เมื่อ 29/07/16
สพฐ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
เปิด[152] เมื่อ 29/07/16
เลขาธิการ กพฐ....
เปิด[48] เมื่อ 27/07/16
เทสโก้ โลตัส ส่งมอบรองเท้าโครงการพาน้องไปโรงเรียนปี 4 ให้แก่ สพฐ.
เปิด[107] เมื่อ 26/07/16

 • ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 มอบหมายให้นางวันพร  นาคแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะ  เข้าร่วมงานร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา โดยนายโสธร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา ” สพม.32 (บุรีรัมย์) รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญาจัดการศึกษาบุรีร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจท ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจท ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 83 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม » • เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัย ด้วยนายธีรกรณ์  พรเสนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตก ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในหัวข้อเรื่อง สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อระดับคุณลักษณะที่พ ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • Thailand STEM Festival 2016 Thailand STEM Festival 2016 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ภายในงานมีการบรรยายและเสวนาวิชาการ "นโยบายการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของประเทศไทย"การประชุมปฏิบัติการและนำเสนอผลงานครูสะเต็มศึกษาการแข่งข ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ"ล ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • โครงการ PTT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ ตามที่สถานีวิทยุ FM99 MHz Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ของ บมจ.อสมท จัดทำโครงการ PPT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาระดับนานาชาติ คร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • ประชาสัมพันธ์โครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET                ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »แผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/gchat
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/pph1
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/kickrrm-khet-phunthi-kar-suksa-sucrit-sphm-32
ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
http://www.sillapa.net/

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

อาเซียน


แฟนเพจ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-271344752968136/?ref=aymt_homepage_panel

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์