หน้าแรก


Slideshow maker (using Google Slides)

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ประกาศโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม


  


ภาพกิจกรรมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

 

"กิจกรรมวันสุนทรภู่"
 
    
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกน้อมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรำลึกถึงบรมครู และร่วมอนุรักษ์สืบสาน ตระหนักถึงคุณค่าบทกลอนของไทย
 

" สร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม"
 
    
 ระหว่าง
วันที่ 15-25 มิถุนายน 2564 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
   

"เชิญร่่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้"
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอเชิญชวนร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้ เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล  (อ่านต่อ)
 
"ON-SITE ม.ปลาย"
   วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กำหนดให้นักเรียน ม.ปลาย เรียน ON-SITE ที่โรงเรียน และ ม.ต้น เรียน ONLINE ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  (อ่านต่อ) " ON-SITE ม.ต้น"
   วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นม.ต้นใช้รูปแบบ ON-SITE มาเรียนที่โรงเรียน โดยจัดปฏิทินการเรียนสลับกับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่เรียน รูปแบบ ONLINE ที่บ้าน เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการเรียนรู้
 (อ่านต่อ)
 

"
จิตอาสา ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ "
      วันที่่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  โดยท่านผู้อำนวยการภูวนาถ ยุพานวิทย์ ได้รับความอนุเคราะห์จากจิตอาสากำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้า พระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ ร่่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่านต่อ)
 

"
ครัวพระราชทาน"
     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพค เข้าร่วม "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่านต่อ)"ทัศนคีตนาฏ"
19 มีนาคม 2564 ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เป็นประธานเปิดงานทัศนคีตนาฏ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนแผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม


                                                                                                                                                                      สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์