หน้าแรก



อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

https://www.facebook.com/271344752968136/photos/a.366823050086972.1073741827.271344752968136/867421966693742/?type=3&theater

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=861816387254300&id=271344752968136

https://drive.google.com/file/d/0B-gDRyokdrJ5YTRwUTh6Y3MwMTg/view?usp=sharing
                                                                             

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=826307557471850&id=271344752968136

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=824534294315843&id=271344752968136

 
รางวัลชนะเลิศมวยไทยสมัครเล่นหญิง และทีมเซปักตะกร้อหญิง
    ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธิมาภรณ์ เภสัชชาและ ด.ญ.กันติยา ปะโนรัมย์ นักเรียนชั้น ม.1/6 รางวัลชนะเลิศมวยไทยสมัครเล่นหญิง และทีมเซปักตะกร้อหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ
(อ่านต่อ)
 
โครงการค่าย "๑ วันสร้างสรรค์การอ่าน"
    วันนี้ 19 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการค่าย "1 วันสร้างสรรค์การอ่าน" อ่านต่อ)
   
 การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 
   วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (Classroom  Meeting) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมพัฒนาการและแก้ปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรมร่วมกัน   (อ่านต่อ)
 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
     นักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นช่วยกันดูแลความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดย
ทุกวันหลังเลิกเรียน นักเรียนจะต้องดำเนินการพัฒนาเขตพื้นที่ของห้องตนเองให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน  ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก(อ่านต่อ)
 
การทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล
    วันที่ 2 ธันวาคม 2559  คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดกิจกรรมบำเพ็ญบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ณ โดมอเนกประสงค์ โดยนิมนต์พระจากวัดในเขตพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน (อ่านต่อ)
 
โครงการขยะทองคำ 
        วันนี้ 1 ธันวาคม 2559 สภานักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม แสดงละครสั้น เรื่อง "ขยะทองคำ" เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง  
(อ่านต่อ)
 
วันวชิราวุธ
      25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดยกองลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 นำผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 พร้อมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 จำนวน 140 นาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัด หลังเดิม (อ่านต่อ)
 
วันรวมพลังแห่งความจงรักภักดี 
        22  พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
โดยจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ภาคบ่ายจัดกิจกรรมบันทึกความดีบนต้นไม้ของพ่อ  ปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์  (อ่านต่อ)


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »


สพฐ. จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
เปิด[67] เมื่อ 02/08/16
สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1-4 จำนวนกว่า 180 คน
เปิด[171] เมื่อ 30/07/16
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนป่วยเป็นโรคมะเร็งก้านสมอง...
เปิด[108] เมื่อ 29/07/16
สพฐ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
เปิด[152] เมื่อ 29/07/16
เลขาธิการ กพฐ....
เปิด[48] เมื่อ 27/07/16
เทสโก้ โลตัส ส่งมอบรองเท้าโครงการพาน้องไปโรงเรียนปี 4 ให้แก่ สพฐ.
เปิด[107] เมื่อ 26/07/16

 • ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 มอบหมายให้นางวันพร  นาคแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะ  เข้าร่วมงานร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา โดยนายโสธร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา ” สพม.32 (บุรีรัมย์) รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญาจัดการศึกษาบุรีร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจท ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจท ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 83 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »



 • เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัย ด้วยนายธีรกรณ์  พรเสนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตก ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในหัวข้อเรื่อง สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อระดับคุณลักษณะที่พ ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • Thailand STEM Festival 2016 Thailand STEM Festival 2016 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ภายในงานมีการบรรยายและเสวนาวิชาการ "นโยบายการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของประเทศไทย"การประชุมปฏิบัติการและนำเสนอผลงานครูสะเต็มศึกษาการแข่งข ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ"ล ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • โครงการ PTT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ ตามที่สถานีวิทยุ FM99 MHz Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ของ บมจ.อสมท จัดทำโครงการ PPT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาระดับนานาชาติ คร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
 • ประชาสัมพันธ์โครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET                ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 23:31 โดย Nipha Lerdsrichucherd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »



แผนที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม




https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/gchat
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/pph1
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/kickrrm-khet-phunthi-kar-suksa-sucrit-sphm-32
ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
http://www.sillapa.net/

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

อาเซียน


แฟนเพจ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-271344752968136/?ref=aymt_homepage_panel

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์