งานที่มอบหมาย3 ส่งไม่เกิน 23 ก.พ.58

ให้นักศึกษาใช้ไฟล์  spss เดิม ทำงาน 2 ข้อ (2 คลิปคลิปละข้อ) ดังนี้

ข้อ 1 เลือกตัวแปรเชิงปริมาณ 1 ตัวแปรมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในคลิป ทำแล้วเชฟลงในไฟล์เวิร์ด (โหลดไฟล์เวิร์ดด้านล่าง) 
ข้อ 2 เลือกตัวแปรเชิงปริมาณตัวแปรเดียวกับข้อ 1 กับตัวแปรเพศ มาวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในคลิป ทำแล้วเชฟลงในไฟล์เวิร์ดเดียวกันกับข้อ 1ĉ
Mayuree Suacamram,
Feb 12, 2015, 12:01 AM
Comments