หน้าแรก
ยินดีต้อนรับ


เข้าสู่เว็บไซต์ 


โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 


 


เว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปยังคลังข้อสอบได้

www.dlit.ac.th

itembank.bopp.go.th

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบกรอก URL


แบบประเมินการอบรมลำดับ

E-mail

password

ชื่อครู

1

bansaew1@bsw.ac.th

12345678

ผอ.

2

bansaew2@bsw.ac.th

12345678

รอง

3

bansaew3@bsw.ac.th

12345678

ครูประจวบ

4

bansaew4@bsw.ac.th

12345678

ครูเมตตา

5

bansaew5@bsw.ac.th

12345678

ครูเพียงใจ

6

bansaew6@bsw.ac.th

12345678

ครูอุดร

7

bansaew7@bsw.ac.th

12345678

ครูปรีชา

8

bansaew8@bsw.ac.th

12345678

ครูกุหลาบ

9

bansaew9@bsw.ac.th

12345678

ครูสุรชัย

10

bansaew10@bsw.ac.th

12345678

สานิต

11

bansaew11@bsw.ac.th

12345678

ราตรี

12

bansaew12@bsw.ac.th

12345678

ชัยวัฒน์

13

bansaew13@bsw.ac.th

12345678

นิวัติ

14

bansaew14@bsw.ac.th

12345678

อำภา

15

bansaew15@bsw.ac.th

12345678

ดลชัย

16

bansaew16@bsw.ac.th

12345678

เฉลิมพล

17

bansaew17@bsw.ac.th

12345678

นุชรินทร์

18

bansaew18@bsw.ac.th

12345678

ศศิธร

19

bansaew19@bsw.ac.th

12345678

สุดารัตน์

20

bansaew20@bsw.ac.th

12345678

สายพิน

21

bansaew21@bsw.ac.th

12345678

อโนทัย

22

bansaew22@bsw.ac.th

12345678

ทิพวรรณ