รูปภาพจาก internet
     


  ทักทายกันครับ.................

              

        วันนี้โชคดี ที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ ด้วย
google site  เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ได้นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
       google site  ให้บริการการสร้างเว็บไซต์ฟรีแก่ผู้สนใจ
       คณะท่านวิทยากร ให้ความเมตตา ให้ความสนใจในการดูแล การทำงานตลอดเวลา บริการทุกคนอย่างทั่วถึงด้วยความเต็มใจ
บันทึกรายงานการปฏิบััติงาน
ระหว่างวันที่ 26-27ตุลาคม 2561 ณ เรือนราชพฤกษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 


    บรรยากาศการอบรม การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย google sites.................................

         


chusak@bspwit.ac.th   News การศึกษา
      

   ดวงชะตาประจำวัน..........................................................................

   ข่าวกีฬาที่น่าสนใจ