Історія та будні факультету

    СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Рішенням державної акредитаційної комісії Буковинському державному медичному університету у 2006 році було надано право на підготовку 100 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія».

      У січні 2008 року розпочато вивчення студентами 2 курсу стоматологічних дисциплін – пропедевтики терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології на базі курсу стоматології при кафедрі дитячої хірургії.

На той час, курс стоматології був розташований у навчальному корпусі по вул. Б. Героїв Сталінграду, 12.

У 2008 році курс стоматології було реорганізовано й створено дві профільні кафедри: терапевтичної і ортопедичної стоматології, хірургічної та дитячої стоматології, які очолили проф. Беліков О.Б. та доцент Кузняк Н.Б. У такому складі факультет існував до 2012 року.

Відповідно до наказу № 03-О від 26.08.2008 року по Буковинському державному медичному університеті з 01 вересня 2008 року в університеті створено стоматологічний факультет, деканом якого став д.мед.н., Білоокий В’ячеслав Васильович.

Декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургії, Білоокий Вячеслав Васильович.

У вересні 2008 року на факультеті розпочала роботу вчена рада,  до складу якої входять завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. Основними напрямками роботи вченої ради є: визначення загальних засад діяльності факультету, вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті, заслуховування щорічних звітів декана, завідувачів кафедр про результаті роботи, розгляд інших питань відповідно до своїх повноважень. Першим головою вченої ради було обрано д.мед.н., професора Білоокого В.В. На сьогодні до складу стоматологічного факультету входять 7 кафедр: анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії,  дитячої хірургії та отоларингології, гістології, цитології та ембріології, пропедевтики внутрішніх хвороб, та кафедр стоматологічного спрямування.

Колектив деканату стоматологічного факультету, 2014 рік

З метою підготовки спеціалістів за фахом «стоматологія», наказом по університету  № 07-О  від 30 серпня 2012 року було проведено реорганізацію кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології відповідно у кафедру терапевтичної стоматології, яку очолив к.мед.н. Струк В.І. та кафедру ортопедичної стоматології під керівництвом проф. Белікова О.Б.

Крім цього підготовку фахівців із спеціальності «стоматологія» здійснюють 24 кафедри університету, які розташовані у 7 корпусах та 4 клінічних базах університету. Факультет ріс та розвивався, щороку осягаючи нові здобутки. Так у 2009 році було реконструйовано та оснащено новим стоматологічним обладнанням навчальний корпус по вул. Ризька, 1, де сьогодні розміщується кафедра хірургічної та дитячої стоматології.


Кафедра хірургічної та дитячої стоматології, вул..Ризька, 1.

З початку навчальною базою кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології слугували відремонтовані навчальні приміщення по вул. Суворова, 2 (поліклініка військового шпиталю).За ініціативи ректорату та керівництва краю 22 серпня 2011 року відбулося урочисте відкриття нового навчально-лікувального стоматологічного корпусу Буковинського державного медичного університету, що по вул. Марка Вовчка, 2, де функціонують дві кафедри: терапевтичної стоматології та ортопедичної стоматології.


Кафедри  терапевтичної та ортопедичної стоматології, вул. Марка Вовчка, 2.

На стоматологічному факультеті у даний час навчається 487 студентів-стоматологів з них, за державним замовленням 26. Крім того на кафедрах факультету навчається 220 лікарів-інтернів. Навчальний процес забезпечують 59 викладачів 3 кафедр – терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології, хірургічної та дитячої стоматології.

Серед викладачів стоматологічних кафедр один доктор медичних наук та 9 кандидатів медичних наук, з яких 6 доцентів.

Слід зазначити, що протягом останнього року 4 асистенти завершили виконання дисертаційних робіт, з них: 2 роботи захищено та 2 пройшли апробацію.

У 2011році на базі стоматологічного корпусу по вул. М. Вовчка, 2 створено стоматологічний центр, як підрозділ університетської клініки, а у лютому 2012 року – отримано ліцензію на здійснення у центрі лікувально-консультативної роботи. За 2013 рік в ньому проліковано 2080 хворих, що дало можливість залучити до навчально-лікувального процесу висококваліфікованих викладачів, лікарі-інтернів та студентів факультету.Стоматологічний центр на базі стоматологічного корпусу по вул. М. Вовчка, 2.

Студенти-стоматологи Буковинського державного медичного університету активно долучаються до розвитку стоматологічного факультету та діяльності профільних кафедр - приймають активну участь у науково-педагогічному процесі, займаються у гуртках.

Так, у ІІ турі Всеукраїнської предметної олімпіади з навчальної дисципліни “Стоматологія” у 2011 р. Хухліна Олександра посіла ІІІ місце, а у 2013 році  команда стоматологічного факультету БДМУ у складі 6 студентів IV та V курсів (Яна Масюк, Жанна Мельник, Анастасія Мороз, Михайло Білійчук, Роман Гаманюк, Маргарита Середенко) посіла призове ІІІ місце.


Студенти стоматологічного факультету ІІ туру Всеукраїнської предметної олімпіади з навчальної дисципліни “Стоматологія”.

Студенти факультету приймають активну участь в організації та проведенні Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених, що відбувається на базі університету, виступаючи з доповідями у різних секціях. Так,  у 2011 р. Білійчук Михайло відзначений дипломом І ступеня (секція “іноземні мови”),  а Басіста Анастасія отримала диплом ІІІ ступеня (секція “медична хімія”). У 2012 р. Трифаненко Степан відзначений дипломом І ступеня (секція “стоматологія”), Білійчук Михайло – дипломом  ІІІ ступеня (секція “стоматологія”) та дипломом І ступеня (секція “дитяча хірургія”), Басіста Анастасія відзначена дипломом І ступеня (секція “дитяча хірургія”). У 2013 р. Білійчук Михайло відзначений дипломом ІІ ступеня (секція “стоматологія”), Жабюк Тетяна – дипломом ІІ ступеня (секція “патоморфологія”) .   

   

Студенти Білійчук М. та Басіста А. на Міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів та молодих вчених, 2011р.

Вперше студенти стоматологічного факультету посіли призові місця у царині змагань між знавцями української мови: у 2011 р. Пальчікова Яна відзначена дипломом ІІ ступеня – Перший  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка; у 2012 р. Агафонова Олександра відзначена дипломом І ступеня – Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика серед студентів навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації нефілологічної спеціальності.

          Окрім участі у вітчизняних конкурсах та олімпіадах студенти  стоматологічного факультету часто й успішно презентують університет на міжнародному рівні. У 2011 році студенти Білійчук Михайло, Пальчікова Яна, Кузик Людмила відвідали ХІІІ Міжнародну медичну конференцію  студентів у м. Крайова (Румунія), де виступали з доповідями у секціях загальна медицина та стоматологія. Доповідь зі стоматології “Drug composition for the treatment of chronic periodontitis” (Пальчікова Яна) була відзначена дипломом ІІ ступеня.  

      У 2012 році Кузик Людмила взяла участь у Х Міжнародній медичній конференції у м. Софія (Болгарія), де виступала з доповіддю у секції загальна медицина.

        Також на ХІІІ Міжнародному медичному саміті у м. Загреб (Хорватія, 2013) Буковинський державний медичний університет був презентований постерною доповіддю Пальчікової Яни у секції загальна медицина

Не можна оминути факт участі студентів та викладачів стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету у ADF Conference м. Париж 27-30 листопада, 2013 р. (Франція) – щорічній науковій події міжнародного рівня, що розглядає інноваційний практичний підхід до вирішення проблем сучасної стоматології (Яворський Андрій, Кузняк Людмила, Кузняк Богдан, Матійчук Олександра, Гатеж Крістіна).


ADF Conference м. Париж 27-30 листопада, 2013 р.

Окремої уваги заслуговують студенти, що мали змогу познайомитися з особливостями організації діяльності медичних служб за кордоном, а також пройти стажування у європейських клініках. Царик Руслана  - учасник Lions club” – “Студенти-медики без кордонів в Німеччині з 1 по 31 липня 2013 року. В цей же період Басіста Анастасія стала учасницею 6-тижневої програми обміну, стажувалася у Східно-Середземноморському університеті на Кіпрі.  Кузик Людмила з 24 червня по 23 серпня 2013 р. проходила стажування в університетській клініці у м. Любек, Німеччина.

                          

Царик Р.— учасник   “Lions club” –

Студенти-медики без кордонів в     Німеччині,  2013 р.

Кузик Л.  на стажуванні в університетській клініці у м. Любек, Німеччина, 2013р.

 


За особливі успіхи у навчанні та активну науково-дослідну роботу студенти стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету отримували іменні стипендії: Басіста Анастасія  та Мороз Анастасія – стипендію    Чернівецької обласної державної адміністрації. Академічну стипендію ім. проф. М.М. Ковальова отримували Польовий Павло та Басіста Анастасія, стипендію ім. М.С. Грушевського – Хухліна  Олександра і Мороз Анастасія.  

Проте діяльність студентів стоматологічного факультету не обмежується лише здобутками у царині знань. Стоматологи можуть пишатися тим різномаїттям талантів та можливостей, якими володіють. Кожного року, напередодні Дня студента в палаці “Академічний” проходить мистецький звіт творчих колективів Буковинського державного медичного університету, де відзначають багатьох студентів – стоматологів, серед них переможець Обласного фестивалю юнацької творчості “Чисті роси” серед ВНЗ І-ІV рівнів акредитації в номінації “Вокальне мистецтво” – Ганкевич Дмитро, учасниця народного аматорського колективу пісні і танцю “Трембіта” БДМУ, учасниця виставок Dent-Art та переможець у номінації “Найкращий студент-дизайнер БДМУ” – Карпюк Ольга та Білійчук Михайло –учасник концертних програм палацу “Академічний” у якості актора, ведучого, музиканта.

   

Карпюк О. – учасниця  народного аматорського колективу

пісні і танцю “Трембіта” БДМУ,  учасниця виставок Dent-Art.

                          

                                                                               Ганкевич Д. – «золотий голос» факультету.


Білійчук М. – талановитий актор, ведучий

та музикант.

Зразкове облаштування спортивного залу, а також різноманіття пропозицій та напрямків спортивного розвитку БДМУ мотивує студентство до перемог і у цій царині.  У 2011 році Мельничук Анастасія (к.м.с.) посіла І місце на чемпіонаті “World KANAZAWA cup”, пізніше неодноразово виступала в Угорщині, Словенії, різних містах України, зокрема здобула призові місця на International karate tournament Ljubjiana Open (II),  Hungarian cup (III). У 2013 році Добровольський Дмитро став золотим призером Осіннього Основного Чемпіонату України з велоспорту серед чоловіків, де отримав звання майстра спорту України. Хіміч Володимир став у 2012 році срібним призером осінньої олімпіади з легкої атлетики (дист. 100 м)у м. Чернівці. Золотим призером 57-ї традиційної спартакіади з Дзюдо у Чернівцях (2013)  став студент стоматологічного факультету Флорескул Роман. Висоцький Олександр посів ІІ місце у змаганнях відкритої першості БДМУ з гирьового спорту (вагова категорія до 90 кг), а Чубенко Вадим здобув переможне І місце у ті й же ваговій категорії. Тарнавська Богдана ставала неодноразовим переможцем в змаганнях з легкої атлетики серед факультетів, а також серед ВНЗ області.

                       

    

Мельничук А.- чемпіонка світу з карате                                                                                                                                                             .Добровольський Д. – золотий  призер Чемпіонату України з велоспорту

.


Не можна оминути увагою й те, що студенти стоматологічного факультету є постійними учасниками як університетських, так і міських, всеукраїнських та міжнародних благодійних акцій: “Подаруй дитині життя”,  відвідини дитячого будинку в селі Оршівці з нагоди Дня Св. Миколая, ”Здай кров – врятуй життя”, “Від серця до серця”, участь у масштабному флешмобі до Дня боротьби зі СНІДом, “Зупинимо туберкульоз”. Окрім того, у грудні 2013 року булв проведений ініційований саме студентами-стоматологами “Урок здоров’я” для дітей шкільного та дошкільного віку, а у лютому 2014 року – акція – “Здорові зуби – чарівна посмішка”.

 


                                           

              

«Урок здоровя» для дітей дошкільного та шкільного віку, 2013р.

 


Акція “Здорові зуби –   чарівна посмішка”, 2014 р.


Стратегічним напрямком розвитку стоматологічного факультету слід вважати підвищення якості освіти й науки, підготовка конкурентно спроможних фахівців у галузі стоматології, виконання всіх наказів, постанов та директив профільних міністерств передбачених державною політикою.

Впровадження кредитно-модульної системи навчання, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, запровадження нових технологій навчання і рейтингового оцінювання знань та практичних вмінь студентів, дасть можливість формуванню єдиного Європейського освітнього простору, де Буковинський державний медичний університет займатиме гідне місце.Comments