ОСТАННІЙ ВИПУСК

№ 4, 2019

"Клінічна анатомія та оперативна хірургія" - вітчизняне наукове фахове видання медичного спрямування. Засновником є Буковинський державний медичний університет. Тематична спрямованість - популяризація досягнень в галузі клінічної анатомії, технологій хірургічних операцій та лікарських маніпуляцій, методів досліджень з анатомії та експериментальної хірургії, нових книг та лекцій провідних вчених.

Адреса редакції: вул. Ризька, 1, м. Чернівц, Україна, 58000

тел. (0372) 55 55 61, e-mail: topikabsmu@mail.ru

НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННЮ “КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ” – 14 РОКІВ!

Виповнилося 14 років науково-практичному журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”, засновником і видавцем якого є Буковинський державний медичний університет. Видання зареєстроване Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 5 квітня 2002 року (свідоцтво – серія КВ, № 6031). Постановами президії Вищої атестаційної комісії України від 10.12.03 № 1-05/10 та 14.10.09 № 1-05/4 журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія” надано статус наукового фахового видання України, в якому можуть публікуватися результати докторських та кандидатських дисертацій в галузі медицини.

Журнал видається щоквартально загальним накладом 600 примірників. Статті подаються українською або російською, або англійською мовами. За 12-літній період вийшло 48 випусків журналу, в яких уміщено 1200 статей, зокрема в розділах “Оригінальні дослідження” – 561, “Нові хірургічні технології” – 92, “Наукові огляди” – 61, “Короткі повідомлення” – 91, “Методи досліджень” – 34, “Лекції” – 4, “Болонський процес в Україні” – 19, “Рецензії” – 20, “Анатомічна номенклатура” – 12, “Сторінки історії” – 45, “Галерея вітчизняних вчених” – 18, “Хроніка” – 28, “Ювілеї” – 86, “Некрологи” – 23. За географією дописувачів наш часопис можна вважати міжнародним. Авторами опублікованих праць були понад 1300 вчених з України, Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Канади, Молдови, Росії та Узбекистану.

Головним своїм призначенням редколегія журналу вважає посередництво між дописувачем і читачем, щоб якнайповніше донести до нього новий науковий здобуток. Друкована та електронна версії журналу внесені до міжнародного ISSN-реєстру: ISSN 1727-0847 (Print), ISSN 1993-5897 (Online). На веб-сайтах Буковинського державного медичного університету, Національної бібліотеки України імені Вернадського та Національної науково-медичної бібліотеки України розміщуються як повнотекстові версії статей, так і їхні анотації трьома мовами (українською, російською та англійською). Видання надсилається до державних бібліотек відповідно до затвердженого переліку, зокрема, до бібліотек вищих медичних закладів освіти, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України тощо. Отже, медична і наукова громадськість має змогу знайомитися зі змістом кожного випуску журналу в державних бібліотеках та в мережі Інтернет.

У журналі публікуються оригінальні дослідження, аналітичні огляди, лекції та короткі повідомлення з актуальних питань клінічної (хірургічної, топографічної, рентгенологічної, вікової, мікроскопічної, типової, варіантної, ультразвуковової, томографічної) анатомії; досягнення в галузі клінічної та експериментальної хірургії (нові методики експериментального моделювання хірургічних патологічних станів, обгрунтування раціональності і доцільності нових операційних доступів та прийомів, результати їх впровадження у клінічну практику); рецензії на монографії та підручники; статті, присвячені проблемам викладання у вищій медичній школі, пам'ятним та історичним датам, ювілеям тощо.

Важливим напрямком діяльності журналу є увага й до проблем історії української медицини, висвітлення вкладу вихідців з України в розвиток світової медицини. Зокрема, в часописі були вміщені історичні розвідки про таких вчених-медиків, як Олександр Шумлянський (1748-1795), І.В.Буяльський (1789-1866), Володимир Залозецький (1842-1898), Н.Д.Монастирський (1847-1888), І.А.Мікулич-Радецький (1850-1905), М.М.Волкович (1858-1928), В.Ф.Войно-Ясенецький (1877-1961) та багато інших.

Головний принцип нашого часопису – високий науковий рівень друкованих матеріалів. Тому редколегія журналу підняла на чималу висоту наукову планку статей, організувавши їх належне рецензування (внутрішнє і зовнішнє) та ретельний відбір до друку. До складу редакційної колегії часопису входять 16 докторів і 2 кандидатів наук, зокрема, 8 анатомів і топографоанатомів (д.мед.н. Р.Є.Булик, к.мед.н. Є.В.Гораш, д.мед.н. В.В.Кривецький, д.мед.н. Б.Г.Макар, к.мед.н. Д.В.Проняєв, д.мед.н. О.М.Слободян, д.мед.н. Т.В.Хмара), 6 хірургів (д.мед.н. В.В.Білоокий, д.мед.н. Б.М.Боднар, д.мед.н. В.В.Власов, д.мед.н. О.І.Іващук, д.мед.н. А.Г.Іфтодій, д.мед.н. І.Ю.Полянський ), 2 патоморфологи (д.мед.н. І.С.Давиденко, д.мед.н. І.Ю.Олійник), гістолог (д.мед.н. Ю.Б.Чайковський) та уролог (д.мед.н. О.С.Федорук). Зміст кожного випуску затверджується рішенням вченої ради Буковинського державного медичного університету.

Оригінальні дослід­ження, вміщені в журналі, вирізняються високим методичним рівнем, дотриманням принципів доказової медицини, характеризуються актуаль­ністю, теоретичним і практичним значенням. Чимало опублікованих статей підготовлені на основі даних прижиттєвих методів дослідження: комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, рентгенографії, ультразвукового дослідження.

Отже, завдяки Вам, шановні керівники наукових шкіл, науковці та читачі, наше видання активно сприяє формуванню сучасної національної науки, за що Вам велика подяка і шана. З нагоди 12-ї річниці нашого часопису зичимо всім нам творчого натхнення і нових дослідницьких ужинків!