ОСТАННІЙ ВИПУСК

№ 1, 2022

"Клінічна анатомія та оперативна хірургія" - вітчизняне наукове фахове видання медичного спрямування. Засновником є Буковинський державний медичний університет. Тематична спрямованість - популяризація досягнень в галузі клінічної анатомії, технологій хірургічних операцій та лікарських маніпуляцій, методів досліджень з анатомії та експериментальної хірургії, нових книг та лекцій провідних вчених.

Адреса редакції: Редакція журналу «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» Буковинський державний медичний університет МОЗ України, пл. Театральна, 2, м.Чернівці, Україна, 58002

тел. +38(050)5075320, e-mail: slobodjanaleksandr@ukr.net

НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННЮ “КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ” – 20 РОКІВ!

Виповнилося 20 років науково-практичному журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”, засновником і видавцем якого є Буковинський державний медичний університет. Видання зареєстроване Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 5 квітня 2002 року (свідоцтво – серія КВ, № 6031). Постановами президії Вищої атестаційної комісії України від 10.12.03 № 1-05/10 та 14.10.09 № 1-05/4 журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія” надано статус наукового фахового видання України, в якому можуть публікуватися результати докторських та кандидатських дисертацій в галузі медицини. Журнал перереєстровано наказом Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735 щодо включення до переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», галузь науки «Медицина», спеціальність – 222.

Журнал видається щоквартально загальним накладом 100 примірників. Статті подаються українською або англійською мовами. За 20-літній період вийшло 77 випусків журналу. За географією дописувачів наш часопис можна вважати міжнародним. Авторами опублікованих праць були понад 1300 вчених з України, Азербайджану, Ізраїлю, Канади, Молдови та Узбекистану.

Головним своїм призначенням редколегія журналу вважає посередництво між дописувачем і читачем, щоб якнайповніше донести до нього новий науковий здобуток. Друкована та електронна версії журналу внесені до міжнародного ISSN-реєстру: ISSN 1727-0847 (Print), ISSN 1993-5897 (Online). На веб-сайтах Буковинського державного медичного університету, Національної бібліотеки України імені Вернадського та Національної науково-медичної бібліотеки України розміщуються як повнотекстові версії статей, так і їхні анотації двома мовами (українською та англійською). Видання надсилається до державних бібліотек відповідно до затвердженого переліку, зокрема, до бібліотек вищих медичних закладів освіти, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України тощо. Журнал включений до баз даних: Ulrich`s Periodicals Directory, Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Serviсes, Infobase Index, Bielefeld Academic Search Engine, International Committee of Medical Journal Editors, Open Access Infrastructure for Research in Europe, WorldCat, Наукова періодика України. Отже, медична і наукова громадськість має змогу знайомитися зі змістом кожного випуску журналу в державних бібліотеках та в мережі Інтернет.

У журналі публікуються оригінальні дослідження, аналітичні огляди, лекції та короткі повідомлення з актуальних питань клінічної (хірургічної, топографічної, рентгенологічної, вікової, мікроскопічної, типової, варіантної, ультразвуковової, томографічної) анатомії; досягнення в галузі клінічної та експериментальної хірургії (нові методики експериментального моделювання хірургічних патологічних станів, обгрунтування раціональності і доцільності нових операційних доступів та прийомів, результати їх впровадження у клінічну практику); рецензії на монографії та підручники; статті, присвячені проблемам викладання у вищій медичній школі, пам'ятним та історичним датам, ювілеям тощо.

Важливим напрямком діяльності журналу є увага й до проблем історії української медицини, висвітлення вкладу вихідців з України в розвиток світової медицини. Зокрема, в часописі були вміщені історичні розвідки про таких вчених-медиків, як Олександр Шумлянський (1748-1795), І.В.Буяльський (1789-1866), Володимир Залозецький (1842-1898), Н.Д.Монастирський (1847-1888), І.А.Мікулич-Радецький (1850-1905), М.М.Волкович (1858-1928), В.Ф.Войно-Ясенецький (1877-1961) та багато інших.

Головний принцип нашого часопису – високий науковий рівень друкованих матеріалів. Тому редколегія журналу підняла на чималу висоту наукову планку статей, організувавши їх належне рецензування (внутрішнє і зовнішнє) та ретельний відбір до друку. До складу редакційної колегії часопису входять 13 докторів медичних наук (д.мед.н. Бербець А.М., д.мед.н. Білоокий В.В., д.мед.н. Боднар О.Б., д.мед.н. Булик Р.Є., д.мед.н. Давиденко І.С., д.мед.н. Максим’юк В.В., д.мед.н. Олійник І.Ю., д.мед.н. Польовий В.П., д.мед.н. Проняєв Д.В., д.мед.н. Сидорчук Р.І., д.мед.н. Хмара Т.В., д.мед.н. Цигикало О.В., д.мед.н. Юзько О.М.). Зміст кожного випуску затверджується рішенням вченої ради Буковинського державного медичного університету.

Оригінальні дослід­ження, вміщені в журналі, вирізняються високим методичним рівнем, дотриманням принципів доказової медицини, характеризуються актуаль­ністю, теоретичним і практичним значенням. Чимало опублікованих статей підготовлені на основі даних прижиттєвих методів дослідження: комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, рентгенографії, ультразвукового дослідження.

Отже, завдяки Вам, шановні керівники наукових шкіл, науковці та читачі, наше видання активно сприяє формуванню сучасної національної науки, за що Вам велика подяка і шана. З нагоди 20-ї річниці нашого часопису зичимо всім нам творчого натхнення і нових дослідницьких ужинків!