Атестація аспірантів та докторантів

опубліковано 7 квіт. 2017 р., 02:23 Відділ докторантури, аспірантури ‎(Підрозділ БДМУ, Чернівці)‎

Згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. Вам належить провести атестацію аспірантів  Вашої кафедри.

Матеріали атестації (атестаційний лист, звіт аспіранта, витяг з протоколу засідання кафедри та заповнений індивідуальний план навчання за звітний період) аспірантам необхідно подати в відділ докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури до 10.05.2017 року.  

Явка аспірантів та наукових керівників на засідання наукової комісії 18.05.2017 р. о 1600   обов’язкова.

Comments