ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม เลขที่ 292 หมู่ที่10 บ้านภูแกง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

โทรศัพท์ 053783245 โทรสาร 053783246 

E-mail: brw2519@brw.ac.th


Comments