สถิติการให้บริการสถานที่/ห้องประชุม

บุคลากร/ผู้รับผิดชอบ  บันทึกสถิติการใช้บริการห้องต่าง ๆ ที่นี่

แบบรายงานสถิติการใช้บริหารห้องเรียน ห้องประชุม สถานที่ ประจำเดือน สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน‎(เริ่มใช้งานปีการศึกษา 2563)‎ ‎(การตอบกลับ)‎


Comments