พันธกิจ


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

๑. ครูผู้สอนวิชาเคมี                   จำนวน 1 อัตรา           

๒. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย         จำนวน 1 อัตรา          


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 20 กันยายน 2560

ณ ห้องธุรการ อาคารเรียน 2 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
Ċ
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม เชียงราย,
7 ก.ย. 2560 02:52
Comments