Konflikt & samarbejdeForhandling

Hvis jeres fællesskab lider under uenighed om fordeling af tid, løn, arbejdsvilkår m.m. leder vi jer gerne gennem en forhandling. Her gælder det om at finde nye muligheder sammen, undersøge hvordan de kan føres ud i livet og indgå en aftale om det. Se mere herKonfliktmægling
Hvis I har en krise i fællesskabet kan vi, som konfliktmæglere, lede Jer gennem en samtale. Her kan I rydde ud i fortiden, sætte ord på nutiden og indgå aftaler for den fælles udvikling i fremtiden. Se mere her

Konstruktiv dialog
Når samtalen ikke længere er mulig, eller et samarbejde er kørt fast i et forkert spor, kan vejen videre indledes med hjælp til en konstruktiv dialog. En konfliktmægler leder upartisk processen og søger at skabe rammerne for et åbent og fortroligt rum, hvor parterne frivilligt kan deltage. Se mere her

Præstefællesskabet i sogn og provsti
Hvordan får vi gode og konstruktive møder, hvor vi i fællesskab og med vores forskellighed forkynder kristendommen. Et ansvarligt kristent fællesskab, hvor vi inspirerer hinanden, fordeler opgaverne og lykkes med hver enkelt præsts mission og forkyndelse. Se mere her

Den afklarende samtale
For dig, der står i en konflikt, er i tvivl eller ikke ved råd. En samtale med en af broskaberne giver afklaring, fordi du igennem samtalen bliver ansporet til at se sagen fra nye synsvinkler. Læs mere

Det gode samarbejde - Kursus i kommunikation og samarbejde
Dette kursus sigter på at gøre kirken til en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, at styrke samarbejdet og gøre kommunikationen bedre mellem medarbejderne og med ledelsen. Læs mere

Når uenigheden gør ondt - Kursus i konflikthåndtering
Ønsker I specifikt at arbejde med konflikthåndtering og metoder til at løse konflikter, er dette kursus sagen. Gennem oplæg, debat og øvelser får deltagerne lejlighed til at arbejde med deres egne konflikter. Læs mere