Tidens åndelige søgen


Der er en åndelig længsel og søgen på færde i mennesker i dag. Mange forsøger sig i den alternative verden, andre står rådvilde overfor, hvor de skal gå hen. Hvordan åbner vi folkekirkens døre for mennesker, der længes efter åndelig vejledning og samtale om livets store spørgsmål? Som stiftspræst for åndeligt søgende har jeg mange års erfaringer med åbenhed og rummelighed i dialogen med vidt forskellige mennesker. Jeg tilbyder gerne at være inspirator og stå for en inspirationsdag med oplæg, workshops, samtale og med indføring i en kristen meditationspraksis. Oplæg om tidens åndelige søgen
Samtale i mindre grupper ud fra givne spørgsmål 
En meditativ trospraksis med stilhed, gerne i kirken 

Kursusdag i kristen meditation
Mange mediterer i dag og finder både afslapning og glæde ved det. Den kristne kirke har tidligere haft meditativ praksis. Den kan vi genopdage og tage ved lære af. Det kan indgå i en inspirationsdag eller som afslutning på en aften med den åndelige længsel. 

”Mindfulness & Christfulness”
Jeg har taget et kursusforløb i mindfulness og finder mange lighedspunkter til kristendommen, der også taler om at være nærværende og leve en dag af gangen. Jeg afholder kursusforløb om ovenstående emne. Der gives oplæg, samtaler i mindre grupper og afsluttes med en kristen meditation i kirken. Jeg tilbyder at lede en dag med ovenstående tema.

Pilgrimsvandring – ”ud i det indre”
Det er enkelt at lave en pilgrimsvandring i lokalområdet. Det kan ske i forlængelses af søndagens gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Her gives der oplæg til vandringen ud fra de 7 pilgrimsord: ”Langsomhed, bekymringsløshed, enkelhed, stilhed, frihed, spiritualitet og fællesskab”. Pilgrimsvandringen finder derefter sted i en vekselvirkning mellem stilhed og samtale og med nogle ”stationer” undervejs. Med mange års erfaringer i at lede pilgrimsvandringer i ind-og udland tilbyder jeg at sammensætte en vandring efter behov. 

En retrætedag: ”Time-out” dag
Det er en lise for sjælen at være på retræte og koble fra hverdagens gøremål med tid til eftertanke. Jeg har gode erfaringer med retræter over flere dage, men leder også ofte en mine-retræte på en dag. Her gives der oplæg og tid til personlig fordybelse for den enkelte. Meditation og stilhed indgår.

Kontakt: Jette Dahl