Udvikling af nye udtryk for at være kirke

Hvad optager mennesker i kirken og i lokalsamfundet – og hvordan kunne det se ud at være kirke i lyset af det?

Hvordan skabe rum for, at andre kan skabe med på kirkens udtryk uden at kirken mister sit særpræg? Det kan handle om unge kunstnere, der bruger kirkens rammer i dialog med kirkens tradition, forældre, der er med til at præge børneaktiviteter, gudstjenester der inddrager lokale kræfter osv. 

Det handler om at overveje, hvordan kirkens ressourcer og mennesker omkring den kan mødes og skabe sammen. I vil få inspiration til at tænke i muligheder og få afklaret, hvordan I ønsker at komme videre med nye initiativer.