Præstefællesskabet


Broskaberne deltager gerne i udviklingen af det gode præstefællesskab. Vi har alle vores daglige gang i folkekirken.

Den kultur omkring kirken med én præst og én kirke som omdrejningspunkt, støttet af et menighedsråd og enkelte ansatte er under voldsom forandring i disse år.

Menighedsrådet - nu med præster og folkevalgte som ligestillede medlemmer - står i dag for ledelsen af sognets kirkelige og administrative anliggender. Det betyder at præsterne udover deres pastorale forpligtelse, herunder forkyndelse, sjælesorg og undervisning nu også må påtage sig ansvaret for ledelsen af sognet og menighedsrådets virke, sammen med de folkevalgte.

Broskaberne har erfaring med at udvikle det gode, konstruktive og kreative præstefællesskab med respekt for hver enkelt præsts virke og for at udvikle præstefællesskabets deltagelse i ledelsen af sognets kirkelige og administrative anliggender.

Kontakt: Steen Clausen eller Jette Dahl