Involvering og ledelse af frivillige

Hvordan skabe motiverende rammer for frivilligt engagement i kirkeligt arbejde?
 
I denne workshop tages der udgangspunkt i jeres situation. Det kan være, I har et ønske om at begynde at engagere kirkegængere eller mennesker i sognet i frivilligt arbejde, men ikke ved, hvordan I skal komme i gang. Det kan være, I har frivillige, men at der er en oplevelse af, at det er Tordenskjolds soldater, der tager sig af det meste. Eller måske I ønsker redskaber til at motivere frivillige til at fortsætte og udvikle deres engagement.

I en række korte oplæg vil I blive introduceret til ledelse af frivillige som noget, der sker socialt, kommunikativt og organisatorisk. Nogle af de temaer, der kan blive berørt, er meningsfuldhed, fællesskab, anerkendelse, forventningsafstemning, inddragelse af nye, teamarbejde og det at undgå udbrændthed.

Der vil være god tid til at tale sammen i grupper og plenum, så deltagerne arbejder med deres konkrete situationer og finder frem til konkrete handlemuligheder.