Det gode møde

Broskaberne har stor erfaring med at udvikle gode mødekulturer. 

Vi har særligt fokus på udvikling af det gode møde i menighedsrådet.


Vi tager udgangspunkt i lovens tekst om at menighedsrådet 
  • styrer sognets kirkelige og administrative anliggender 
  • virker for gode vilkår for evangeliets forkyndelse 
  • byder gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst 
  • udfører det betroede erhverv i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke 
Det er vigtigt at de administrative og bygningsmæssige punkter er godt gennemarbejdede forinden mødet og kan danne udgangspunkt for en drøftelse og beslutning.

Det er særlig vigtigt at menighedsrådet med engagementet drøfter hvordan menighedsrådet kan lede, udvikle og forbedre sognets aktiviteter som styrker vilkårene for menighedens liv og vækst. 

I disse år udvikler kirken mange nye aktiviteter og nye former for gudstjenester og aktiviteter i kirke og sognegård. Mange traditionelle rammer diskuteres. 

Hvordan skaber vi en seriøs og levende dialog om menighedens liv og vækst?