Priser

Vi har følgende retningslinjer for vore priser. 
Prisen aftales konkret ved hver enkelt opgave.

Foredrag 3.000 kr. + transport - momsfri
Workshop halv dag  5.000 kr. +moms + transport 
Workshop hel dag 8.500 kr. + moms + transport 

Konfliktmægling 1 mægler 1.000 kr. i timen + moms + transport
Konfliktmægling 2 mæglere 1.800 kr. i timen + moms + transport