Ledelse og lederudvikling


Skabe klarhed om ledelse og struktur
Folkekirken i sognet har en enestående ledelsesform, som sikrer uafhængighed mellem præster og menighedsråd når det handler om det pastorale arbejde og sikrer samarbejde når det handler om kirkens udvikling og fornyelse. Se mere her


Denne struktur er enestående i forhold til kendte strukturer i foreninger og virksomheder og kan give vanskeligheder for medlemmer af menighedsrådet, ansatte og frivillige.

Det er også nyt for mange præster at de er flere ansatte i et sogn og derfor ikke længere er enerådende som præst men skal samarbejde med hinanden, eller omvendt at de som enlig præst skal forholde sig til flere menighedsråd.

Økonomisk ligner folkekirken en professionel virksomhed, der på alle områder skal leve op til samfundets og lovgivningens krav. Det skaber udfordringer for folkevalgte og præster som nu skal samarbejde med et nyt lag af administrative ansatte som i disse år ansættes af menighedsråd eller provstiudvalg.

Broskaberne hjælper gerne med at skabe klarhed om ledelse og struktur.

Vi arbejder med udgangspunkt i dialogisk ledelse.

Vi giver sparring til "ledende personer" i folkekirken.

Kontakt: Steen Clausen