Kursus i kommunikation og samarbejde


Hvordan får vi de forskellige medarbejdere med vidt forskellige uddannelser og forskellige funktioner til at kommunikere på en ordentlig måde? Og hvorfor er det så vigtigt at medarbejderne føler sig værdsat?

Dette kursus sigter på at gøre kirken til en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, at styrke samarbejdet og gøre kommunikationen bedre på tværs af faggrupperne og med ledelsen. Det psykiske arbejdsmiljø er den vigtigste forudsætning for, at menigheden føler sig godt tilpas og har lyst til at komme i kirken. Og samarbejdet fungerer kun, når kommunikationen er i orden.

Giv medarbejderne et kursus, hvor de kan træde ud af den travle hverdags mange gøremål. Her er det medarbejderen selv, der er i centrum. I foredrag, debat, gruppearbejde og enkle øvelser afsøger vi de muligheder, den enkelte har for at skabe et godt rum for arbejdsfællesskabet, og de muligheder fællesskabet har for at skabe gode og trygge rammer for den enkelte.

Desuden får I værktøjer til at håndtere konflikter hensigtsmæssigt.

Kontakt: Morten Hinz