Kontakt

Broskaberne har deres gang i folkekirken

Vi ligger inde med en bred erfaring omkring ledelse - procesfacilitering - konfliktmægling - dialogarbejde -  sjælesorg - udvikling af nye gudstjenestetiltag -  konfirmandworkshops - foredrag

Vi gik i foråret 2012 sammen for at skabe synergi omkring vores arbejde med at støtte sognekirker i deres arbejde med at fremme menighedens tro, liv og vækst.

Hvis du vil vide mere, så skriv til Kristina Garth-Grünerkristinagg@live.dk

Jette Dahl
Stiftspræst 
for åndeligt søgende
sognepræst
i 25 år


Steen Clausen
advokat & konfliktmægler
Medlem af menighedsråd
mere end 20 årDorte Kappelgaard
sociolog 
konsulent i foreningsudvikling  
Morten Hinz
Konfliktmægler
og
Organist MHKristina Garth-Grüner
konfliktmægler
og
jurist