Konfliktmægling


Når to mennesker, en gruppe eller en organisation har uoverensstemmelser og deres relationer lider under det, kan de vælge at inddrage en konfliktmægler.

En konfliktmægler hjælper de konfliktende med at vende den negative konflikt og krisen i det menneskelige fællesskab til en gensidig anerkendelse personerne imellem og en åbning for udvikling opstår.

Mægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en upartisk tredieperson hjælper personerne med at komme i dialog og forståelse. Personerne styrkes til at tage ansvar for indholdet af dialogen og forhandlingen og mægleren rammesætter og strukturerer processen. Processen leder parterne fra fortiden gennem nutiden og mod en ny og mere afklaret fremtid.