Forhandling


Forhandling er nyttigt hvor der er opstået uenighed om fordeling af ressourcer, tid arbejde, penge eller om procedurer, mål og midler.

Forhandling drejer sig om at skabe noget nyt. Det bunder i et fælles ønske om en ny slags fremtid for personerne. Forhandling er relevant når de involverede er klar til at se fremad. De skal i fællesskab - ledet af en konfliktmægler - finde nye og farbare veje. Sammen få øje på de utallige muligheder mylderet af idéer en brainstorm kan frembringe. Når de nye veje er tilvejebragt undersøges i fællesskab gangbarheden af dem, om de er realistiske at føre ud i livet. Når de bedste af de nye visioner og praktiske idéer er udvalgt af personerne, er det tid til at indgå aftaler om udførelsen af dem. Denne konkrete aftale er forhandlingens mål.

På grund af parternes fælles historik og mulige uoverensstemmelser i starten kan denne proces med fordel ledes i land med hjælp fra en neutral trediemand, flere af broskaberne har lang erfaring med forhandling.

Kontakt: Kristina Garth-Grüner