Ledelse

Skabe klarhed om ledelse og struktur
Folkekirken i sognet er en enestående ledelsesform, som sikrer uafhængighed mellem præster og menighedsråd når det handler om det pastorale arbejde og sikrer samarbejde når det handler om kirkens udvikling og fornyelse. Se mere her

Det gode møde
Et godt møde kræver forberedelse og engagement fra deltagerne. 
I kirken holder vi mange møder.
  • Hvem og hvordan forberedes mødet?
  • hvordan indkaldes mødet?
  • hvordan gennemføres mødet i en stemning, hvor alle kommer til orde og der træffes gode beslutninger? 
  • Hvor meget skal drøftelsen af kirkens liv og vækst fylde og hvor meget skal administration og bygninger fylde? 
  • Se mere her
Involvering og ledelse af frivillige
Hvordan kan vi skabe motiverende rammer for frivilligt engagement i det kirkeligt arbejde? 

Nogle af de temaer, der vil blive berørt, er meningsfuldhed, fællesskab, anerkendelse, forventningsafstemning, teamarbejde og det at undgå udbrændthed.
Læs mere her.

Kontakt: Steen Clausen