Dorte Kappelgaard

Dorte Kappelgaard er sociolog og bl.a. foredrags- og workshopholder i kirker, kirkelige organisationer og frivillige organisationer mere bredt. Hun har ledt undersøgelser om frivillighed og arbejder med kapacitetsudvikling i sociale foreninger. Dorte er medforfatter til bøgerne Ledelse af frivillige – en håndbog (Forlaget Ankerhus) og Jeg er kommet ind i det hellige rum for at blive fortryllet – liturgisk eksperimentarium for konfirmander (Forlaget Ungdomsanalyse.nu).

Ledelse af frivillige
Hvordan kan vi skabe motiverende rammer for frivilligt engagement i det kirkeligt arbejde? Nogle af de temaer, der vil blive berørt, er meningsfuldhed, fællesskab, anerkendelse, forventningsafstemning, teamarbejde og det at undgå udbrændthed. Der vil være god tid til at tale sammen i grupper og plenum.

Liturgisk eksperimentarium for konfirmander
I denne workshop bliver konfirmander introduceret til gudstjenestens liturgi som et mystisk drama. De arbejder i grupper med gruppeledere på at finde nye udtryk for hvert deres liturgiske led, fx ved at skrive tekster, finde musik på nettet eller finde ’husketing’ til kirkegængerne. Jeg har kun gode erfaringer med, at disse efterfølgende inddrages i søndagens gudstjeneste. Konceptet er, at gudstjenesten for konfirmanderne går fra at være fremmed på den kedelige måde til at være fremmed på den dragende, inkluderende og mystiske måde.

Udvikling af nye udtryk for det at være kirke
Hvad optager mennesker i og omkring kirken – og hvordan kunne det se ud at være kirke i lyset af det? Hvordan skabe rum for, at andre kan skabe med på kirkens udtryk uden at kirken mister sit særpræg? Det kan handle om unge kunstnere, der bruger kirkens rammer i dialog med kirkens tradition, forældre, der er med til at præge børneaktiviteter, gudstjenester der inddrager de lokale spejdere osv. Det handler om at overveje, hvordan kirkens ressourcer og mennesker omkring den kan mødes og skabe sammen.

Kirke gennem kunst og sanser
Vi sætter ofte fokus på det sande og det gode i kirken. Men ofte er det ’det skønne’, der taler mest umiddelbart til mennesker. Det sker i biografen, til koncerter, i indretning osv. Når man skaber med på noget eller tolker en film, et billede eller et stykke musik, bringer man sig selv i spil – og bliver også mere åben for at tage imod fra andre. Hvordan få sanser, forestillingsevne og medskabelse ind i oplevelsen af at være i kirken uden at gøre den til et underholdningshow? Få inspiration til at skabe rum for fordybelse og rum for fællesskab omkring æstetisk erfaring! Der vil være god tid til selv at udvikle idéer, der passer til jeres kirke.