หน้าหลัก

วันที่  26  กรกฎาคม  2561 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3          
วันที่  10  สิงหาคม  2561 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องนางรอง          
        
วันที่  29 - 31  สิงหาคม  2561 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 พัฒนาบุคลากร  "รวมพลังสร้างสรรค์ ทีมเขตพื้นที่การศึกษา" และ "ปลุกพลังจิตใต้สำนึกด้วยหลักธรรมนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ"  
       
วันที่  3  กันยายน  2561   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 (กิจกรรมเขตคุณธรรม) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ศธ. สพฐ. ชี้แจงรายละเอียดและประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School
เปิด[ เมื่อ 30/04/18
เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (CONNEXT ED)...
เปิด[153] เมื่อ 25/04/18
สพฐ. มอบรางวัล “คนดีศรี สพฐ.” (HERO OBEC) สาขา ผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เปิด[263] เมื่อ 25/04/18
สพฐ. ร่วมประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เปิด[147] เมื่อ 23/04/18
สพฐ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน
เปิด[121] เมื่อ 23/04/18
สพฐ.เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙
เปิด[135] เมื่อ 23/04/18

 


https://drive.google.com/drive/folders/1y4_1pLrBtGZUNuw0Hy3gNDi7Oh7XM2ms
https://drive.google.com/file/d/12Frk9fPG-pgDwbbsh45oAAe113Q-uELG/view

ระบบงานสนับสนุน

https://sites.google.com/brm3.go.th/salary/

https://portal.bopp-obec.info/obec61/
http://data.bopp-obec.info/emis/

https://www.tepeonline.org/
https://drive.google.com/open?id=1eCcFjFT86blMEuaj1kpZHX_-jClMdJjV
http://202.29.213.93/download/

จำนวนผู้เข้าชม

semenaxcaps.com