หน้าแรกhttps://sites.google.com/a/brm3.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphp-buriramy-khet-3/home/001-1100203030.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจาก fb สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมจัดงานวันครูอำเภอนางรอง ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมการเวก อำเภอนางรอง

- อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของลูกจ้างประจำ
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphp-buriramy-khet-3/home/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B93.jpg?attredirects=0

- อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของพนักงานราชการ

- เครื่องแบบของข้าราชการบำนาญ
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphp-buriramy-khet-3/home/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B95.jpg?attredirects=0

...........................................................http://www.ksp.or.th

ทรัพยากรมนุษย์
http://www.onec.go.th/
https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQhttp://www.pracharathschool.go.th/

...........................................................