เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์8 ม.ค. 2561 23:39โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 23:40 ]

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    

                รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ผู้รายงาน นางวรรัตน์  วิชัยกูล

ปีที่รายงาน : 2560

1-1 of 1