กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นำออกไฟล์แนบ คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี.pdf จาก เอกสารดาวโหลด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี.pdf กับ เอกสารดาวโหลด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี.pdf กับ เอกสารดาวโหลด
18 ก.ค. 2561 20:03 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา 2560.pdf กับ เอกสารดาวโหลด
16 ก.ค. 2561 20:27 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
15 ก.ค. 2561 20:23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
15 ก.ค. 2561 20:22 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ 394880.jpg กับ หน้าหลัก
11 ก.ค. 2561 02:34 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ S__37044321111.jpg กับ หน้าหลัก
11 ก.ค. 2561 02:29 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
11 ก.ค. 2561 02:25 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
11 ก.ค. 2561 02:13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
11 ก.ค. 2561 01:51 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
11 ก.ค. 2561 01:15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
11 ก.ค. 2561 01:14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ ข่าวด่วน.png กับ หน้าหลัก
11 ก.ค. 2561 00:56 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
8 ก.ค. 2561 22:07 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
5 ก.ค. 2561 21:25 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ค. 2561 20:01 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ค. 2561 18:27 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ค. 2561 02:45 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ค. 2561 02:19 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ค. 2561 01:55 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ค. 2561 01:54 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อัปเดต obecchanel.png
3 ก.ค. 2561 01:52 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อัปเดต obecchanel.png
3 ก.ค. 2561 01:50 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ obecchanel.png กับ หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า