กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 พ.ย. 2561 19:20 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
12 พ.ย. 2561 19:18 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
12 พ.ย. 2561 19:17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
12 พ.ย. 2561 19:16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
12 พ.ย. 2561 19:15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อัปเดต header_1.jpg
12 พ.ย. 2561 19:14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ header_1.jpg กับ หน้าหลัก
12 พ.ย. 2561 02:02 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
12 พ.ย. 2561 01:59 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นำออกไฟล์แนบ สอบภาษาไทย มิ.ย.61.rar จาก เอกสารดาวโหลด
12 พ.ย. 2561 01:59 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ สอบภาษาไทย ครั้งที่ 3 พ.ย.61 ม.3.rar กับ เอกสารดาวโหลด
12 พ.ย. 2561 01:59 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ สอบภาษาไทย ครั้งที่ 3 พ.ย.61 ม.2.rar กับ เอกสารดาวโหลด
12 พ.ย. 2561 01:58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ สอบภาษาไทย ครั้งที่ 3 พ.ย.61 ม.1.rar กับ เอกสารดาวโหลด
12 พ.ย. 2561 01:55 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ สอบภาษาไทย ครั้งที่ 3 พ.ย.61 ป.5 - ป.6.rar กับ เอกสารดาวโหลด
12 พ.ย. 2561 01:55 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ สอบภาษาไทย ครั้งที่ 3 พ.ย.61 ป.1 - ป.4.rar กับ เอกสารดาวโหลด
12 พ.ย. 2561 01:54 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ สอบภาษาไทย ครั้งที่ 3 พ.ย.61 คู่มือสอบ ม.1-3.rar กับ เอกสารดาวโหลด
12 พ.ย. 2561 01:54 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ สอบภาษาไทย ครั้งที่ 3 พ.ย.61 คู่มือสอบ ป.1-6.rar กับ เอกสารดาวโหลด
12 พ.ย. 2561 01:53 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ แบบสรุปคะแนนสอบไทย ครั้งที่ 3-พ.ย.61.xlsx กับ เอกสารดาวโหลด
12 พ.ย. 2561 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ ประกาศผู้มีสิทธิ์.pdf กับ ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
12 พ.ย. 2561 01:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สร้าง ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
8 พ.ย. 2561 22:12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
8 พ.ย. 2561 22:11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
8 พ.ย. 2561 22:07 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อัปเดต 45665828_361704887970425_5035260829939793920_n.jpg
8 พ.ย. 2561 22:05 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
8 พ.ย. 2561 22:03 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แนบ 45665828_361704887970425_5035260829939793920_n.jpg กับ หน้าหลัก
8 พ.ย. 2561 05:16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก
8 พ.ย. 2561 04:24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 แก้ไข หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า