ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล


โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่นักการภาโรง

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:25โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 01:27 ]

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่นักการภาโรง

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โพสต์28 พ.ค. 2561 00:25โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ตำแหน่งที่รับสมัคร
                รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน
1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียด..........

ประกาศโรงเรียนบ้านหินโคน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน(ครูผู้สอน)

โพสต์19 เม.ย. 2561 21:02โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2561 21:32 ]

  ประกาศโรงเรียน บ้านหินโคนเรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน(ครูผู้สอน)

ประกาศโรงเรียนบ้านขามเสม็ดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)

โพสต์3 เม.ย. 2561 21:00โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ประกาศโรงเรียนบ้านขามเสม็ดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)

โรงเรียนบ้านโนนพะไลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โพสต์8 มี.ค. 2561 00:40โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 00:43 ]


1-6 of 6