ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล


ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์12 พ.ย. 2561 01:24โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล) สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศ  ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ.  2561 เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล      เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ไปแล้วนั้น

                      บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามรายชื่อ ดังนี้....

ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์6 พ.ย. 2561 20:10โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ด้วย โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561    เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.. 2562  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล)  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.....

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่นักการภาโรง

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:25โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 01:27 ]

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่นักการภาโรง

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โพสต์28 พ.ค. 2561 00:25โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ตำแหน่งที่รับสมัคร
                รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน
1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียด..........

ประกาศโรงเรียนบ้านหินโคน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน(ครูผู้สอน)

โพสต์19 เม.ย. 2561 21:02โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2561 21:32 ]

  ประกาศโรงเรียน บ้านหินโคนเรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน(ครูผู้สอน)

ประกาศโรงเรียนบ้านขามเสม็ดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)

โพสต์3 เม.ย. 2561 21:00โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ประกาศโรงเรียนบ้านขามเสม็ดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)

โรงเรียนบ้านโนนพะไลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โพสต์8 มี.ค. 2561 00:40โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 00:43 ]


1-9 of 9