ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อม ร.ร.เปิดอนุบาล ๓ ปี

โพสต์14 มี.ค. 2561 00:19โดยWichain All

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน และตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๓ ปี โรงเรียน

บ้านระนามพลวง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

Comments