ตรวจความพร้อมเปิดอนุบาล ๓ ปี

โพสต์13 มี.ค. 2561 23:35โดยWichain All

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ดร.ปัญญา  หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๓ ปี (อนุบาล ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๓ ปี โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน โรงเรียนวัดอัมภาราม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 
 
 

Comments