รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองหัวหมู...

โพสต์2 เม.ย. 2561 21:30โดยWichain All   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 21:35 ]

เมื่อวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  นายเอกชัย  ปุยะติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จาก ดร.นพ.นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล รองอธิการบดีผ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู อำเภอหนองกี่

จังหวัดบุรีรัมย์

ą
IMG_1719.JPG
(4010k)
Wichain All,
2 เม.ย. 2561 21:32
ą
IMG_1720.JPG
(4258k)
Wichain All,
2 เม.ย. 2561 21:32
ą
IMG_1746.JPG
(6121k)
Wichain All,
2 เม.ย. 2561 21:32
ą
IMG_1752.JPG
(4808k)
Wichain All,
2 เม.ย. 2561 21:32
Comments