รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองหัวหมู...

โพสต์2 เม.ย. 2561 21:30โดยWichain All   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 01:41 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ]

เมื่อวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  นายเอกชัย  ปุยะติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จาก ดร.นพ.นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล รองอธิการบดีผ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู อำเภอหนองกี่

จังหวัดบุรีรัมย์Comments